Przedszkole Niepubliczne nr 4 w Dzierżoniowie

 

Nawigacja


Grupa III

Krasnoludki

TEMAT TYGODNIA: WAKACJE Z BAJKAMI

         (01.07.14 - 31.07.14)

 

 

  • Zapoznanie dzieci z popularnymi utworami polskiej literatury dziecięcej z jednoczesnym ukazaniem roli książki w zyciu człowieka.

 

  • Eksponowanie wartości artystycznych i wychowawczych książek dla dzieci.

 

  • Zorganizowanie kącika teatralnego (inspirowanie zabaw z elementami pantomimy i dramy).

 

  • Inscenizowanie opowiadań, bajek, baśni znanych dzieciom lub wymyślonych przez nie.

 

  • Stworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu uświadomienie dzieciom, że bajki i baśnie to źródło wiedzy.

 

  • Tworzenie warunków spełniających spontaniczną i zorganizowaną aktywność dziecka.

 

  • Rozwijanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.

 

  • Rozwijanie różnych form aktywności umyslowej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.

KRASNOLUDKI

GRUPA III: Grupa dzieci 4-letnich
Nauczyciel prowadzący: GRAŻYNA KOZŁOWSKA